Sublight

Sublight

Sublight là một người tự do Windows ứng dụng cho tải về bộ phim phụ đề
Người dùng đánh giá
4.4  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 6 giải thưởng
Sublight là một người tự do Windows ứng dụng cho tải về bộ phim phụ đề.
Tính năng:
# phim phát với thãªm cá " ™ t hỗ trợ với đôi nhấn
# có thể chơi RAR đã nén video tập tin
# có thể xuất bản mới phụ đề
# dùng thể chọn mặc thãªm cá " ™ t mã (ANSI, tuỳ chỉnh trang mã, UTF-8, Unicode)
# ấy thãªm cá " ™ t sửa (dùng bằng sức Subtitle Edit)
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac