Sublight

Sublight 5.4

Sublight là một người tự do Windows ứng dụng cho tải về bộ phim phụ đề
Người dùng đánh giá
4.4  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.4.1009 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Sublight Labs
Sublight là một người tự do Windows ứng dụng cho tải về bộ phim phụ đề.
Tính năng:
# phim phát với thãªm cá " ™ t hỗ trợ với đôi nhấn
# có thể chơi RAR đã nén video tập tin
# có thể xuất bản mới phụ đề
# dùng thể chọn mặc thãªm cá " ™ t mã (ANSI, tuỳ chỉnh trang mã, UTF-8, Unicode)
# ấy thãªm cá " ™ t sửa (dùng bằng sức Subtitle Edit)
Thông tin được cập nhật vào: